ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย

Provincial Representatives site

นายจองชัย เที่ยงธรรม

ชาติกำเนิด

เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2486 ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายไพบูลย์-นางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม

การศึกษา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์พระนคร กรุงเทพมหานคร

จบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชีวิตส่วนตัว

สมรสกับนางมุกดา เที่ยงธรรม ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ จังหวัดสุพรรณบุรี มีบุตรธิดาร่วมกัน 3 คน คือ นายเสมอกัน เที่ยงธรรม นางสาวจำนรรจา เที่ยงธรรมและนายบารมี เที่ยงธรรม

ประวัติการทำงาน

ประกอบอาชีพเป็นทนายความ มีสำนักงานทนายความตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและทีกรุงเทพมหานครด้วย

ประวัติการทำงานด้านการเมือง

ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามพรรคชาติไทย หลายสมัยติดต่อกันคือ พ.ศ.2526 พ.ศ.2529 พ.ศ.2531 พ.ศ.2535/1 พ.ศ.2535/2 พ.ศ.2538 พ.ศ.2539 พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2548
เคยดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ดำรงดำแหน่งประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2535

ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง พ.ศ.2535-2539 ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย และสมัยของนายกรัฐมนตรีบรรหาร ศิลปอาชา

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อ พ.ศ.2540 ในสมัยของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย/2

ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อ พ.ศ.2543 ในสมัยนายกรัฐมนตรีชวน หลักภัย/2 เช่นเดียวกัน

นายจองชัย เที่ยงธรรมถือว่าเป็นคนใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของนายบรรหาร ศิลปอาชาเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคการเมืองทั้งหมด 109 คนที่โดนตัดสินให้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากการวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองสามพรรคคือ พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทยและพรรคมัชฌิมาฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ในขณะที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้งนั้น ตำแหน่งสุดท้ายในพรรคชาติไทยคือเป็นรองหัวหน้าพรรค โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชาดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทย

หลังจากที่หลุดพ้นจากโทษการเพิกถอนสิทธิ์ในการเลือกตั้ง นายจองชัย เที่ยงธรรมได้กลับมาลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด สุพรรณบุรี ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 และพ้นจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม เนื่องจากมีการรัฐประหาร

ปัจจุบันนายจองชัย เที่ยงธรรมนักการเมืองผู้คร่ำหวอดในวงการเมืองมาเป็นเวลานานผู้นี้กำลังสนุก สนานอยู่กับการทำสวนอินทผลัมและมะนาวที่บ้านเกิดอำเภอศรีประจันต์ รอเวลาที่จะกับมามีบทบาทในสภาอีกครั้ง ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเขาจะกลับมาโดยทางสภาผู้แทนราษฎรที่เขาผูกขาด มานานหรือจะเป็นวุฒิสภาที่เขามีโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ ไม่กี่เดือนเท่านั้น