Category: ข่าวสารสภาแห่งประเทศไทย

รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

Constitution Details

รัฐธรรมนูญฉบับประชามติได้ถูก จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วนด้วยกัน เช่น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ต้องมาจากการเลือกตั้งจำนวน 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน

ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง

senate59

คุณรู้หรือไม่ว่าวุฒิสภานั้น เป็นสิ่งมองข้ามไม่ได้เลยก็ว่าได้และเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับวุฒิสภาและใส่ใจเป็น อย่างมากเลยก็ว่าได้

ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย

Provincial Representatives

นายจองชัย เที่ยงธรรม ชาติกำเนิด เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2486 ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายไพบูลย์-นางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์

บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย

Former Senator of Thailand

มนูญกฤต รูปขจร พลตรี มนูญกฤต รูปขจร เดิมมีชื่อว่า “มนูญ รูปขจร” เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 7 หรือที่เราเรียกกันว่า จปร.7 หรือ กลุ่มยังเติร์กนั่นเอง