About the Author

admin


Number of Posts: 26

Latest Posts by the Author

 1. ประวัตินักการเมือง ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ
 2. ประวัตินักการเมือง ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์
 3. ข่าว ประวิตร ยืนยัน สรรหา ส.ว.400 คน ให้ คสช. คัดเลือก ทันตามกำหนด
 4. ข่าว บิ๊กป้อม เคาะ 400 รายชื่อชิงเก้าอี้ ส.ว.
 5. คุณหญิงสุดารัตน์ สงสัยการใช้งบเลือก ส.ว. มากมาย
 6. บรรยากาศการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 200 คน
 7. วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในการทำงาน
 8. วุฒิสภาไทย กับเรื่องราวอันน่าสนใจแต่หนหลัง
 9. หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
 10. วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา
 11. วุฒิสภาฝรั่งเศสเขาทำงานกันอย่างไร
 12. วุฒิสภาเดือดถึงกับต้องปิดประชุมเพราะความไม่เข้าใจกัน
 13. รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
 14. ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง
 15. ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
 16. บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
 17. บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
 18. แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
 19. แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
 20. นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย