Month: June 2019

คุณหญิงสุดารัตน์ สงสัยการใช้งบเลือก ส.ว. มากมาย

Khunying-Sudarat

การเลือกตั้งในประเทศ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดเป็นความหวังของคนไทย ซึ่งมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ในระบอบประชาธิปไตย โดยเป็นการเลือกตั้งในรอบ 5​ ปี ประชาชนตั้งความหวังไว้อย่างยิ่งยวด ว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้