บรรยากาศการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ 200 คน

Hall-2-Impact

ณ Hall 2 Impact เมืองทองธานี คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ระดับประเทศ จากผู้ผ่านเข้ารอบ 2,746 คน มาจัดการคัดเลือกกันเองใน วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 เหลือ 200 คน หลังจากนั้น กกต. จึงเสนอชื่อจำนวน 200 คน ไปให้ คสช. เหลือเพียง 50 คน

บรรยากาศวันเลือกสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปอย่างคึกคัก ผู้สมัครค่างตบเท้ามาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก

โดยผู้สมัคร ส.ว. ที่ผ่านคัดเลือก ได้เดินทางมายังอาคาร Impact เมืองทองธานี โดย กกต. จัดให้เป็นสถานที่เลือกส.ว. ก่อนหมดเวลา 07.00 น. โดยผู้เดินทางมาถึงก่อนเวลา ก็ต้องมาเตรียมตัวฝากอุปกรณ์สื่อสาร รวมทั้งกล้องถ่ายภาพ หากแต่ประตูจะเปิดให้ผู้สมัครผ่านเข้าไปรายงานตัว เวลา 08.00 น. และจะปิดประตูทันทีเวลา 09.00 น.

ระหว่างรอเวลาประตูเปิดเพื่อเข้าไปรายงานตัว เจ้าหน้าที่กกต.ได้ประกาศถึงข้อห้ามตามกฎหมาย ให้รับรู้โดยทั่วกัน ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าไปภายในอย่างเด็ดขาด โดยให้ฝากโทรศัพท์รวมทั้งเครื่องมือสื่อสารไว้กับผู้ติดตาม หรือCounter รับฝากประตูทางเข้า

ในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย ก็มีการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอยเดินลาดตระเวนตรวจตราดูแลบริเวณโดยรอบอย่างเข้มงวด อีกทั้งยังมีการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในเรื่องจุดจอดรถยนต์ รวมทั้งช่องทางในการเดินเข้าสู่สถานที่เลือก เพื่อป้องกันปัญหาหลงทาง

ในเวลา 08.00น. ตรง เจ้าหน้าที่เปิดประตูให้ผู้สมัครเข้าไปในห้องประชุม ตามกลุ่มอาชีพ รวมทั้งกลุ่มสมัครด้วยการแนะนำจากองค์กร โดยผู้สมัครทุกคนจะต้องเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ และผ่านการตรวจค้นกระเป๋าอย่างเคร่งคัด

เมื่อลงทะเบียนเสร็จผู้สมัครก็ต้องมานั่งรอตามหมายเลขประจำตัวของตน เพื่อรอฟังการชี้แจงไปจนถึงข้อปฏิบัติและขั้นตอนการลงคะแนน ขณะเดียวกันนายอิทธิพร บุญประคอง ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกกต. ร่วมด้วยกกต.ทั้ง 7 คน ตลอดจนผู้บริหาร สำนักงานกกต. ได้เดินทางมาตรวจตราความเรียบร้อย

ผู้สมัครรับเลือก ส.ว. ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งสิ้น 7,056 คน ด้วยการแยกเป็นสมัครด้วยตนเอง จำนวน 6,551 คน พร้อมหนังสือแนะนำ 505 คน

09.00 น. ตรง เจ้าหน้าที่ได้การปิดการลงทะเบียนเพื่อรายงานตัว นายอิทธิพร ประธานกกต. ออกมากล่าวต้อนรับ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้สมัคร ส.ว.ทุกคน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจนมาถึงกระบวนการสุดท้ายนี้

และได้ออกมาเน้นย้ำขั้นตอนการเลือก โดยเฉพาะการลงคะแนนซึ่งต้องใช้ตัวเลขอารบิค ลงคะแนนได้มากสุด 2 คน โดยสามารถลงคะแนนให้ตัวเองและผู้อื่นได้ หากแต่ไม่อาจลงคะแนนซ้ำได้ ห้ามไม่ให้ลงคะแนนให้กับผู้สมัคร ไม่มีสิทธิ หรือผู้ไม่มารายงานตัว

หลังจากนั้นประธาน กกต. , คณะกรรมการ รวมถึงเลขาฯ ได้มาตรวจตราความเรียบร้อยในแต่หน่วย ทางด้านสถานเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมือง เข้ามาชมด้วย