ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
คุณรู้หรือไม่ว่าวุฒิสภานั้นเป็นสิ่งมองข้ามไม่ได้เลยก็ว่าได้และเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับวุฒิสภาและใส่ใจเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ และรู้หรือไม่ว่าในแต่ละวันเงินภาษีของเรานั้นก็มีส่วนช่วยในเรื่องของวุฒิสภาด้วย บางคนอาจจะมองเก็บเงินภาษีของเราไปไหนแล้วนำไปใช้ประโยชน์อะไรหรือไม่นั้นเองซึ่ง ภาษีเงินจากประชาชน นั้นบางที่ก็ได้คืนให้แก่ประชาชนเป็นบางส่วนเหมือนกันโดยอาจจะเป็นรถเมล์ฟรีหรือตอนเราเกษียณจากการทำงานนั้นเองละครับ และวุฒิสภาละเอาเงินที่ได้จากประชาชนไปทำอะไร โดยวุฒิสภานั้นได้นำภาษีของประชาชนไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเลยก็ว่าได้ ซึ่งภาษีของทุกคนนั้นก็อาจจะส่งผลไปถึงการประชุมที่ยิ่งใหญ่โดยการเปลี่ยนรูปแบบกฎหมายนั้นเองและเป็นการนำภาษีของประชาชนไปเป็นเบี้ยไรในหลายๆที่ราชการภายในประเทศไทยไม่เว้นแต่ต่างประเทศด้วยนั้นเอง โดยเราจะมายกสองหัวข้อหลักนี้ซักส่วนใหญ่เลย  โดยที่  การจัดประชุมในแต่ละครั้งเงินของภาษีประชาชนนั้นมีความหมายมากเลยจริงๆเพราะในแต่ละตำแหน่งต้องแจกจ่ายว่าเงินต้องไปจ่ายให้กับผู้ที่มีลำดับสูงนั้นเองละครับและทุกการประชุมของวุฒิสภานั้นที่จัดก็ไม่ทำให้เงินของภาษีของประชาชนซึ่งได้ผลรับคืนต่อประชาชนอย่างแน่นอนและสิ่งนี่ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากและการที่ใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าที่ประชาชนได้เสียภาษีไปมากที่สุดนั้นก็คือ การไปศึกษางานในต่างประเทศนั้นเอง โดยที่วุฒิสภาส่วนใหญ่เวลาได้เงินภาษีของประชาชนไปศึกษาการร่างกฎหมายที่ต่างประเทศนั้นจะต้องมีความหมายและมีประโยชน์กลับมาเสมอนั้นเองเพราะตำแหน่งงานที่ทำที่นี่จะต้องทำให้เงินภาษีที่ได้มาใช้ไปอย่างคุ้มค่าว่าการไปศึกษาในแต่ละประเทศทำกันอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดและพอใจกับการทำงานของวุฒิสภาอีกด้วยเพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่มีข้อขัดแย้งในการทำงานของวุฒิสภานั้นเอง ซึ่งคุณผู้อ่านเห็นไหมว่าภาษีของพวกคุณไม่ได้เสียไปแบบเปล่าประโยชน์เลยและจะต้องเป็นผลดีต่อประเทศไทยในอนาคตนี้อย่างแน่นอน

ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ