Category: ข่าวสารสภาแห่งประเทศไทย

วุฒิสภาเดือดถึงกับต้องปิดประชุมเพราะความไม่เข้าใจกัน

senate64

การเมืองในประเทศไทยบ้านเราถือ ว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อมิอะไรก็ตามหลายประเด็นเลยที่เดียวและสิ่งที่ตามมานั้น ก็คืออารมณ์และต่อมาก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือสร้างความรุนแรงเลยก็ว่าได้

รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

Constitution Details

รัฐธรรมนูญฉบับประชามติได้ถูก จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วนด้วยกัน เช่น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ต้องมาจากการเลือกตั้งจำนวน 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน

ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง

senate59

คุณรู้หรือไม่ว่าวุฒิสภานั้น เป็นสิ่งมองข้ามไม่ได้เลยก็ว่าได้และเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับวุฒิสภาและใส่ใจเป็น อย่างมากเลยก็ว่าได้

ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย

Provincial Representatives

นายจองชัย เที่ยงธรรม ชาติกำเนิด เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2486 ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายไพบูลย์-นางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์