Category: ข่าวสารสภาแห่งประเทศไทย

วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในการทำงาน

senate-pic

แม้ว่าบ้านเราจะห่างหายจากการเลือกตั้งมานานพอสมควร แต่เรื่องราวของการเมืองก็ยังร้อนแรงอยู่เป็นระยะ หนึ่งในกลไกสำคัญของการเมืองไทยนั่นก็คือ วุฒิสภา หรือ สภาสูงนั่นเอง กลไกลตรงนี้มีหน้าที่สำคัญเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านอื่นไม่ให้มากเกินไปด้วย มาทบทวนกันหน่อยว่า

วุฒิสภาไทย กับเรื่องราวอันน่าสนใจแต่หนหลัง

Thai-Senate

วุฒิสภา หรือ สภาสูง จัดว่าเป็นกลไกลสำคัญเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการถ่วงดุลอำนาจของการเมืองไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมากเกินไป ซึ่งวุฒิสภาเองก็มีประวัติความเป็นมานานมาก น่าเสียดายที่หลายคนไม่รู้จัก

หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย

The Senate on the Thai people

สมาชิกวุฒิสภา มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ได้ทำการเลือกตั้งเสร็จหรือได้ทำการสรรหาจนเสร็จ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. หน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ 1.1 มีหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา

senate61

วุฒิสภาที่มีความชื่อดังมากที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้น วุฒิสภาของประเทศอเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งที่นี่ถือว่ามีวุฒิสภาที่มั่นคงและ ให้ความเป็นธรรมมากที่สุดเลยก็เป็นไปได้และปัญหาที่มีก็ยังน้อยตามมาอีกด้วย