ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ร้อยตำรวจตรี วรรณ ชันซื่อ

วรรณ ชันซื่อ เกิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2466 เป็นบุตรชายของรองอำมาตย์โทเอกยู้ ชันซื่อ มีมารดาเป็นคนไทยเชื้อสายจีน สมรสกับ นางพวงผกา เศรษฐภักดี มีลูกด้วยกัน 3 คน คือ  นายแพทย์ เอกวรรณ ชันชื่อ  นางสาวยุวดี ชันซื่อ นายเอกทัย ชันซื่อ นาย วรรณ ชันซื่อ สำเร็จวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปัจจุบัน
วรรณ ชันซื่อ เป็นคนที่บุคลิกเงียบๆ ไม่ค่อยออกสังคม ไม่รับเชิญไปพูดให้ความรู้ตามที่ต่างๆ เหมือนคนร่ำรวยหรือคนเด่นคนดังในบ้านเรา ทั้งๆที่ตัวเขาเองเป็นคนที่ประสพความสำเร็จในหน้าที่การงาน และอาชีพส่วนตัวเป็นอย่างสูง
วรรณ เรียนจบกฎหมายจากธรรมศาสตร์ ได้ทำงานที่สำนักงานทนายความสะพานเหลืองซึ่งตั้งอยู่บนอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารศรีนคร
นอกเหนือจากการทำงานด้านกฎหมายที่สำนักงานของตัวเองแล้ว เขายังเริ่มต้นธุรกิจพวกซื้อขายที่ดิน และร่วมลงทุนทำธุรกิจกับนักธุรกิจชื่อดังอีกหลายคนเช่น กลุ่ม เตชะไพบูลย์ กลุ่มอื้อจือเหลียง ไทยออยล์ และกลุ่มทุนญี่ปุ่น มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุนกันระหว่างนักลงทุนชาวไทยกับกลุ่มทุนจากญี่ปุ่นในสายงานอุตสาหกรรมด้านผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์
นอกจากการร่วมทุนกับนักธุรกิจชื่อดังทั้งหลายแล้ว วรรณ ยังมีการคบหาและสนิทชิดเชื้อกับกลุ่มนักการเมืองในแต่ละยุคอย่างมากมายเช่น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หรือ ยุคของ ถนอม ประภาส รวมถึง พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แม้กระทั่งพรรคชาติไทยในยุคก่อตั้ง ตัวเขาเองก็มีส่วนร่วมในการก่อตั้งมาด้วยเช่นกัน

จากการที่ตัวของ วรรณ เองมี CONNECTION ดีและหลากหลายกับทุกกลุ่มนี่เองทำให้เขาสามารถประสานประโยชน์สำหรับกลุ่มทุน โดยผ่านทางกลไกรัฐและผู้มีอำนาจแต่ละยุคที่เขามีความสัมพันธ์อยู่ด้วย ตัวอย่างที่ออกข่าวแบบเห็นได้ชัดก็คือ การควบรวมกิจการเหล้าแม่โขงกับหงส์ทองเข้าด้วยกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยากมากในยุคนั้นเพราะแม่โขงเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรม และหงส์ทองเป็นของกระทรวงการคลัง กลุ่มทุนอย่าง กลุ่มเตชะไพบูลย์ และ กลุ่มเถลิง เหล่าจินดา เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน มิหนำซ้ำยังมีแบ้คอัพในระดับเจ้ากระทรวงอย่าง อบ วสุรัตน์ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและ สมหมาย ฮุนตระกูล ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยกันทั้งคู่ แต่วรรณก็สามารถทำดีลเรื่องนี้ให้สำเร็จจนได้ ทำให้ วรรณ ได้เป็นผู้อำนวยการบริษัทสุรามหาราษฎรยุคใหม่ที่รวมทั้งเหล้าแม่โขงหงส์ทองเข้าด้วยกัน การเป็นนักประสานประโยชน์ของวรรณครั้งนั้นทำให้เขาเป็นบุคคนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจหลายๆอย่างต่อมา

ในทางการเมืองนั้น วรรณ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น ประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2532  ปัจจุบัน

ปัจจุบัน วรรณ พักอาศัยอยู่ที่ 49/1 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และไม่รับตำแหน่งทางการเมืองใดๆ

ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน