ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
  วุฒิสภาที่มีความชื่อดังมากที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้น วุฒิสภาของประเทศอเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งที่นี่ถือว่ามีวุฒิสภาที่มั่นคงและให้ความเป็นธรรมมากที่สุดเลยก็เป็นไปได้และปัญหาที่มีก็ยังน้อยตามมาอีกด้วยนั้นเอง ประเทศอเมริกาถือว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์และมีระดับความหรูหรามากที่สุดเลยก็ว่าได้และสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับประเทศที่ต้องมีแรงขับเคลื่อนนั้นก็คือ ผู้นำประเทศ นั้นเองละครับ โดยผู้นำประเทศก็หมายถึง ประธานาธิบดี นั้นและผู้ซึ่งดำรงในตำแหน่งนี้ก็ บารัก โอบามา นั้นเอง โดยในตอนนี้ปัจจุบัน บารัก โอบามาถือว่าทำหน้าที่ประธานาธิบดีได้เป็นอย่างดีมากเลยก็ว่าได้และเป็นประชาชนหลายคนต่างก็ชอบประธานาธิบดีท่านนี้เป็นอย่างมากและดำเนินให้ประเทศมีความสุขได้อย่างมากมายในหลายๆด้าน และ บารัก โอบามา ยังได้เดินทางไปศึกษาในหลายๆ ประเทศด้วยและสิ่งที่เขาไปศึกษามามากที่สุดแล้วเพื่ออเมริกาเป็นที่หนึ่งนั้นก็คือเรื่องการค้านั้นเอง การค้าถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของประเทศอเมริกาเลยก็ว่าได้ โดยวุฒิสภาของอเมริกาได้หาลือเกี่ยวกับเรื่องนี้และเพื่อที่การค้าไหลไปได้แบบคล่องตัวนั้นก็คือการ ร่างกฎหมายให้ ประธานาธิบดีให้กับ บารัก โอบามาเพื่อจะได้มีอำนาจพิเศษในการต่อรองในการค้า เสรีเอเชีย-แปซิฟิก นั้นเอง
ซึ่งการร่างกฎหมายให้อำนาจเช่นนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้แต่ก็ต้องรอความเห็นขอสภาผู้แทนราษฎรอีกด้วยนั้นเองเพราะกลุ่มสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้มองไปสภาพของแรงงานว่า ถ้าหากการมอบอำนาจนี้สำเร็จก็อาจจะเป็นผลกระทบในประเทศอเมริกาหรือไม่ เพราะอาจจะทำให้ประเทศอเมริกานั้นจะต้องมีการสูญเสียตำแหน่งหน้าที่การงาน เพราะเมื่อเปิดการค้าแบบเสรีนั้นเองละครับ ยังไงกฎหมายที่วุฒิสภาให้มานั้นก็ยังต้องรอกันต่อไปว่าอำนาจนี้จะได้ไปอยู่กับประธานาธิบดีของ บารัก โอบามา หรือไม่ก็ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตนะครับ

วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ