ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
วุฒิสภาถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญต่อประเทศเลยก็ว่าได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงวุฒิสภาของต่างประเทศกันดีกว่า ว่าจะสู้กับของบ้านเราได้ไหมและเราควรจะเปลี่ยนแบบอย่างเหมือนอย่างเขาดีหรือไม่ วุฒิสภานี้ก็คือ วุฒิสภาฝรั่งเศส นั้นเองละครับ ซึ่งวุฒิสภาของที่นี่จะมีบทบาทที่น้อยกว่าสภาผู้แทนราษฎรอยู่พอสมควรเลยก็ว่าได้และประชนชนยังให้ความสนใจน้อยอีกด้วยตามๆ กัน  โดยอำนาจของภายใต้รัฐธรรมนั้น จะมีการกระบวนการในร่างกฎหมายซะส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้ และการร่างกฎหมายของที่นี่จะต้องผ่านการคัดกรองจากสองสภา นั้นก็คือ วุฒิสภา กับ สภาผู้แทนราษฎร นั้นเอง  โดยที่ขั้นตอนของการร่างกฎหมายนั้นจะจะต้องใช้เวลามากพอสมควรเลยและต้องมีความเห็นที่ตรงกันทั้งสองฝ่ายด้วยนั้นเองถึงจะได้ใช้กฎหมายที่ร่างกันขึ้นมาแล้วผ่านให้ใช้กฎหมายนั้นได้นั้นเอง แต่กฎหมายในอำนาจจะไม่ตกอยู่ในมือของวุฒิสภาแต่จะไปตกอยู่ในมือของสภาผู้แทนราษฎร โดยที่สภาแห่งนี้จะได้อำนาจต้องได้รับความไว้วางใจจากรัฐมนตรีอีกด้วยนั้นเองแต่อำนาจนั้นก็ต้องมีขีดจำกัดเหมือนกันของวุฒิสภานั้นเอง ซึ่งอยากที่บอกไปเบื้องต้นนั้นวุฒิสภาจะมีเสียงที่แพ้วุฒิสภาผู้แทนราษฎรซะส่วนใหญ่และพรรคสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะมีอำนาจที่ใหญ่กว่าอยู่เสมอ แต่การที่สองพรรคนี้จะทะเลาะกันไม่มีเลยสักครั้งที่ไม่เหมือนประเทศวุฒิสภาอย่างประเทศอื่นเขาทำกันเองนั้นเอง แต่วุฒิสภาก็ยังค่อยมีอำนาจจับตามองวุฒิสภาราษฎรเหมือนกันและค่อยส่งรายงานให้กับคณะรัฐมนตรีในทุกๆ ปีเป็นประจำเพื่อมองจุดบ่งพร่องของวุฒิสภาฝรั่งเศสแล้วนำมาแก้ไขในที่ละจุดและวุฒิสภาฝรั่งเศสถือว่าเป็นวุฒิสภาที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเลยก็ว่าได้และหวังว่าประเทศบ้านเราจะนำแนวทางนี้มาใช้ด้วยเหมือนกันในอนาคตภายข้างหน้า

วุฒิสภาฝรั่งเศสเขาทำงานกันอย่างไร

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ