ประวัติวุฒิสภาของประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย         รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ         หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย         การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร         ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย         บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน         ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย         ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย         นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย         แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด         บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย         แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย         ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน         ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ         ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
มนูญกฤต รูปขจร

พลตรี มนูญกฤต รูปขจร เดิมมีชื่อว่า "มนูญ รูปขจร" เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 จบการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 7 หรือที่เราเรียกกันว่า จปร.7 หรือ กลุ่มยังเติร์กนั่นเอง พลตรี มนูญกฤตขึ้นเป็น ผบ.ม.พัน 4 รอ.ในปี 2516  และยังเป็นนายทหารคนสนิทของพล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ ซึ่งเป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกผู้นำการรัฐประหารในช่วง มีนาคม 2520 แต่ประสพความพ่ายแพ้ ถูกถอดยศ และถูกคำสั่งตามมาตรา 21 ให้ประหารชีวิต สาเหตุที่พล.อ.ฉลาด  ได้รับโทษรุนแรงแบบไม่มีการลดหย่อนก็เพราะคณะรัฐประหารของพล.อ.ฉลาด  มีกำลังน้อย จึงต้องการที่จะไปยึดกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อใช้กองกำลังทหารในนั้น แต่ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ตอนนั้น 
คือ พล.ต.อรุณ ทวาทสิน ขัดขืน จึงถูกพล.อ.ฉลาด หิรัญศิริ ใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิต ต่อมาพลตรี มนูญกฤต รูปขจร และกลุ่มเพื่อนจปร. 7 ที่กำลังมีอำนาจในยุครัฐบาลของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์เ (เจ้าของสูตรเขียวหวานใส่บรั่นดีที่โด่งดังในอดีต) ได้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างมากให้มีการนิรโทษกรรมกับ นายทหารที่ก่อการกบฏในปี 2520 จนได้เข้ารับราชการเหมือนเดิม
ต่อมาในช่วงเดือน เมษายน 2524 พลตรี มนูญกฤตได้ก่อรัฐประหารขึ้นมาจากสาเหตุความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่ตรงกันกับรัฐบาล แต่ก็ประสพกับความพ่ายแพ้โดยหนีไปอยู่ประเทศอเมริกา ความพ่ายแพ้ครั้งนี้สร้างความแค้นให้กับ
พลตรี มนูญกฤต เป็นอย่างมาก จนถึงต้องกลับจากอเมริกามาก่อรัฐประหารในช่วงเดือน กันยายน 2528 แต่ก็พ่ายแพ้ คราวนี้ พลตรี มนูญกฤตถูกถอดยศจาก "พันเอก" (ยศในช่วงนั้น) กลับมาเป็น "นาย" เป็นประชาชนธรรมดา
หลังจากการถูกถอดยศแล้ว กลุ่มเพื่อน จปร 7 หรือกลุ่มยังเติร์กที่โชคดีได้กลับเข้ารับราชการทหารก่อน ได้เจรจาเพื่อขอคืนยศให้กับพลตรี มนูญกฤต และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธก็ช่วยเจรจากับพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อีกทางหนึ่ง จนมีการคืนยศทางทหารให้เป็น "พลตรี" ประจำฝ่ายเสนาธิการ กระทรวงกลาโหม

หลังจากนั้นพลตรี มนูญกฤต ได้เข้าร่วมงานทางการเมืองกับรัฐบาลของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ แต่ก็ไม่วายโดนก่อการรัฐประหารอีกครั้งจากนายทหารในกลุ่มจปร. 5 เมื่อเดือน กุมภาพันธุ์ 2534 ครั้งนี้พลตรี มนูญกฤต ต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศอีกครั้ง จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เดือนพฤษภาคม 2535 หรือพฤษภาคมทมิฬ พลตรี มนูญกฤต จึงกลับเมืองไทยได้อีกครั้งหนึ่ง
ต่อมาในช่วงปี. 2543 พลตรี มนูญกฤต ได้ลงเลือกตั้งที่จังหวัดสระบุรี เป็นวุฒิสภา และได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนสระบุรี และได้รับเลือกให้เป็นประธานวุฒิสภาในปีนั้นเอง
ปัจจุบัน พลตรี มนูญกฤต ในวัย 70 กว่าปี พักอาศัยอยู่ที่ 106/5 ซอย สุภาพงษ์ ลาดพร้าว 35 แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร

บุคคลที่โด่งดังในอดีตของวุฒิสภาไทย

ประวัติวุฒิสภาประเทศไทย
รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ
หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย
การถอดถอนวุฒิสภาทำได้อย่างไร
ปัญหาที่มาของสมาชิกวุฒิสภาไทย
บทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในตำนาน
ประวัติของสมาชิกวุฒิสภาที่โด่งดังของไทย
ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย
นักการเมืองที่สร้างผลงานมากมายในประเทศไทย
แนวคิดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด
แนวคิดในด้านการบังคับใช้กลไกของกฎหมาย
ประธานวุฒิสภาในอดีตที่กลายเป็นตำนาน
ประวัติการทำงานด้านการเมืองที่มีความสำคัญ
ประวัติของสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน