webbforsenate.com : เกี่ยวกับเรา

รัฐสภาประเทศไทยเอาแบบอย่างมา จากสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและองคมนตรีสภาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แล้วได้ถูกพัฒนาจนถึงในปัจจุบัน โดยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2475 ได้มีรูปแบบเป็นสภาเดียวซึ่งก็คือสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยสมาชิกจะมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งในจำนวนเท่าๆกัน และพอมาถึงปี พ.ศ. 2489 ก็ได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เหมาะกับเหตุการณ์ของประเทศในขณะนั้นโดย ได้เปลี่ยนแปลงเป็นระบบสภาคู่ ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และพฤฒสภา โดยหน้าที่ของพฤฒสภาก็คือการกลั่นกรองหรือพิจารณางานหรือกฎหมายต่างๆที่ทาง สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอมาด้วยความถี่ถ้วนและรอบคอบ

webbforsenate.com : ข่าวสารล่าสุด

senate-pic

วุฒิสภา มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างในการทำงาน

แม้ว่าบ้านเราจะห่างหายจากการเลือกตั้งมานานพอสมควร แต่เรื่องราวของการเมืองก็ยังร้อนแรงอยู่เป็นระยะ หนึ่งในกลไกสำคัญของการเมืองไทยนั่นก็คือ วุฒิสภา หรือ สภาสูงนั่นเอง กลไกลตรงนี้มีหน้าที่สำคัญเพื่อถ่วงดุลอำนาจด้านอื่นไม่ให้มากเกินไปด้วย มาทบทวนกันหน่อยว่า ...
Read More
Thai-Senate

วุฒิสภาไทย กับเรื่องราวอันน่าสนใจแต่หนหลัง

วุฒิสภา หรือ สภาสูง จัดว่าเป็นกลไกลสำคัญเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน และการถ่วงดุลอำนาจของการเมืองไม่ให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับมากเกินไป ซึ่งวุฒิสภาเองก็มีประวัติความเป็นมานานมาก น่าเสียดายที่หลายคนไม่รู้จัก ...
Read More
The Senate on the Thai people

หน้าที่ของวุฒิสภาที่มีต่อประชาชนชาวไทย

สมาชิกวุฒิสภา มีวาระในการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 6 ปี นับตั้งแต่ได้ทำการเลือกตั้งเสร็จหรือได้ทำการสรรหาจนเสร็จ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. หน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติ 1.1 มีหน้าที่ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ...
Read More
senate61

วุฒิสภามอบอำนาจกฎหมายเพิ่มให้กับนายก โอบามา

วุฒิสภาที่มีความชื่อดังมากที่สุดในโลกก็คงหนีไม่พ้น วุฒิสภาของประเทศอเมริกาอย่างแน่นอนซึ่งที่นี่ถือว่ามีวุฒิสภาที่มั่นคงและ ให้ความเป็นธรรมมากที่สุดเลยก็เป็นไปได้และปัญหาที่มีก็ยังน้อยตามมาอีกด้วย ...
Read More
senate57

วุฒิสภาฝรั่งเศสเขาทำงานกันอย่างไร

วุฒิสภาถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญ ต่อประเทศเลยก็ว่าได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงวุฒิสภาของต่างประเทศ กันดีกว่า ว่าจะสู้กับของบ้านเราได้ไหมและเราควรจะเปลี่ยนแบบอย่างเหมือนอย่างเขาดี หรือไม่ ...
Read More
senate64

วุฒิสภาเดือดถึงกับต้องปิดประชุมเพราะความไม่เข้าใจกัน

การเมืองในประเทศไทยบ้านเราถือ ว่าเป็นอะไรที่เข้มข้นเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่อมิอะไรก็ตามหลายประเด็นเลยที่เดียวและสิ่งที่ตามมานั้น ก็คืออารมณ์และต่อมาก็อาจจะมีการลงไม้ลงมือสร้างความรุนแรงเลยก็ว่าได้ ...
Read More
Constitution Details

รายละเอียดรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ

รัฐธรรมนูญฉบับประชามติได้ถูก จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.2550 โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขในหลายส่วนด้วยกัน เช่น จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ต้องมาจากการเลือกตั้งจำนวน 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจำนวน 400 คน ...
Read More
senate59

ภาษีจากประชาชนส่งไปให้วุฒิสภาได้ประโยชน์อย่างไรกลับมาบ้าง

คุณรู้หรือไม่ว่าวุฒิสภานั้น เป็นสิ่งมองข้ามไม่ได้เลยก็ว่าได้และเป็นอะไรที่สำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับวุฒิสภาและใส่ใจเป็น อย่างมากเลยก็ว่าได้ ...
Read More
Provincial Representatives

ผู้แทนราษฎรจังหวัดที่ได้รับเลือกตั้งหลายสมัย

นายจองชัย เที่ยงธรรม ชาติกำเนิด เกิดวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2486 ที่ตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรของนายไพบูลย์-นางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม การศึกษา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ ...
Read More